Kulttuurit

Tässä osiossa tutustumme maailman moniin tapoihin, kulttuureihin ja uskomuksiin. Opettelemme ymmärtämään erilaisuutta, pyrimme oppimaan parempaa maailmankansalaisuutta.